Joe-Pye Weed or Spotted Joe-Pye Weed (Eupatorium maculatum)

Common Name: Joe-Pye Weed or Spotted Joe-Pye Weed
Latin Name: Eupatorium maculatum
Habitat: Bogs, swales, stream banks
Blooms: Summer, fall

Close up view of Joe-Pye Weed

Joe-Pye Weed