Skip to main content

Language Services - Soomaali (Somali)

Macluumaad Tarjuman

Tarjumaadda Barawsarka

Waaxda Maaliyadda ee Michigan ma aqbasho wax mas'uuliyad ah waxayna ka afeefanaysaa dhammaan mas'uuliyadda ka dhalan karta isticmaalka tarjumaad kasta oo ay sameeyeen barnaamijyo ama barawsar dhinac saddexaad ah. Isticmaalka adeeg kasta oo dhinac seddxaad ay bixisa khatarteeda waxay saaran tahay isticmaalaha oo keliya. Macluumaadka la xiriira adeegyada dhinaca saddexaad waxaa loo bixiyaa ujeeddo fududayn ah oo kaliya.

Desktop

Tarjumaadu waxey diyaar kutahay Carabi, Shiinees (La fudeediyey), Faransis, Garman, Taliyaani, Japanese, Korean, Portugueses, Russian, and Spanish.

 1. Fur   Borowsarka Safari oona dooro Aragti, kadib Tarjumaad kujirta liiska marka hoos loso dhacdhaco. Borowsarkaaga ku hagaajiso sida aad doorbideyso, luuqada aan ingiriiska.
 2. Tag boga intarneetka oo aad rabto in aad ku tarjunto.
 3. Badhanka Tarjumaada  waxa uu kaso muuqanaya dhanka midig ee ciwaanka gabalka fidsan. Tarjumaada waxa laga yaaba inaanan laga helin dhamaan boggagga.
 4. Dooro Badhanka Tarjumaada   iyo luuqadaada aad doorbido.

iPhone-ka ama iPad-ka

Safari kujirta Telefoonada

Tarjumaadu waxey diyaar kutahay Carabi, Shiinees (La fudeediyey), Faransis, Garman, Taliyaani, Japanese, Korean, Portugueses, Russian, and Spanish. 

 1. Fur   Borowsarka Safari adigoo isticmaalayo telefoonkaaga oona aad bogga intarneetka aad rabto in aad ku tarjunto.
 2. Dooro calaamada aA kuxigta ciwaanka gabalka fidsan si aad u aragto doorashada goobta. Dhanka liiska marka hoos loso dhacdhaco, dooro ''Ku tarjun'' iyo luuqadaada aad doorbideyso . 
 3. Dooro ''Furo Tarjumaad'' haddii liiska soo muujiyo. Ogow in mar kaliye lagu soo muujin doono adiga si aad u furato tarjumaada.

Telefoonada Apple-ka oo nidaamki hore kushaqeeya ka fa'aweyn IOS 14.0, kuma jiri doonto astaantan. Ka soo dajiso App-ka Tarjumaada ee Google-ka ama App-ka Tarjuma Microsoft-ka telefoonka si aad u awoodo isticmaalka tarjumaadka.

Desktop

 1. Fur   Borowsarka Chrome oona aad bogga intarneetka aad rabto in tarjunto.
 2. Fariin wargelineed oo liiska Tarjumaada Google-ka ayaa laga yaaba in ey kasoo muuqato ciwaanka gablka fidsan hoose. Kadooro luuqadaada aad doorbido liiska si aad u tarjunto bogga.
 3. Haddii liiska tarjumaada uu soo muuqanin, dooro Badhanka Tarjumaada Google-ka  laga hello dhanka ciwaamka gabalka fidsan. Kadooro luuqadaada aad doorbido liiska si aad u tarjunto bogga.
 4. Si aad ugu hesho luuqado badan tarjumaad, dooro Badhanka Tarjumaada Google-ka  laga hello dhanka ciwaanka gabalka fidsan, oona dooro calaamada   liiska waxqabadka. Laga soo bilawo liiska marka hoos loo so dhacdhaco, dooro ''Dooro luuqad kale'' oona kadooro luuqada aad doorbideyso liiska marka hoos loo so dhacdhaco.

Telefoonada Android-ka ama Tablet-ka

 1. Fur   Borowsarka Chrome kujira telefoonkaaga oona aad bogga intarneetka aad rabto in aad tarjunto.
 2. Liiska Tarjumaada Google-ka ayaa laga yaaba in uu kasoo muuqdo badhanka shaashada. Kadooro luuqadaada aad doorbido liiska si aad u tarjunto bogga.
 3. Si aad u hesho tarjumaada luuqado badan, dooro calaamada ficilka   oona dooro, ''Luuqado Badan'' oona kadib kadooro luuqada aad doorbido liiska marka hoos loo soo dhacdhaco.

 

 

 

Desktop

 1. Marka aad furto  Borowsarka Microsoft Edge-ka, riix   seddexda dhibic laga hello dhanka midig borowsarkaaga oona kadib, kadooro ''Dejinta'' liiska marka hoos loo soo dhacdhaco. 
 2. Dhanka bidix borowsarkaaga window-ga, dooro ''luuqado'' oona hagaaji luuqadaada aad doorbido adigoo dooranaya ''kudar luuqado'' oona raac fariimaha gagaaban. 
 3. Haddii aad booqato bog oo lagu tarjumin luuqadaada aad doorbideyso, liis fariin gaaban oo tarjumaada ah ayaa laga yaaba in ay kasoo muuqato ciwaanka gabal fidsan. Raac fariimaha gagaaban si aad u doorato luuqadaada aad doorbideyso oona dooro ''Tarjun'' si lagugu tarjumo bogga.