Skip to main content

Language Services -Tiếng Việt (Vietnamese)

Tài nguyên được dịch

Bản dịch trên trình duyệt

Bộ Tài chính Michigan không chịu trách nhiệm và từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra thông qua việc sử dụng bất kỳ bản dịch nào được thực hiện bởi ứng dụng hoặc trình duyệt của bên thứ ba. Người dùng là người duy nhất chịu rủi ro về việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba. Thông tin liên quan đến các dịch vụ của bên thứ ba chỉ được cung cấp để mang lại sự thuận tiện.

Máy tính

Bản dịch có sẵn bằng tiếng Ả Rập, tiếng Trung (giản thể), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.

 1. Mở trình duyệt Safari   và chọn Xem, sau đó chọn Dịch từ menu thả xuống. Đặt trình duyệt của quý vị thành ngôn ngữ ưu tiên, không phải là tiếng Anh.
 2. Truy cập trang web quý vị muốn dịch.
 3. Nút Dịch  sẽ xuất hiện ở bên phải của thanh địa chỉ. Bản dịch có thể không có sẵn cho tất cả các trang.
 4. Chọn Nút Dịch  và ngôn ngữ ưu tiên của quý vị.

iPhone hoặc iPad

Safari trên thiết bị di động

Bản dịch có sẵn bằng tiếng Ả Rập, tiếng Trung (giản thể), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. 

 1. Mở trình duyệt Safari   trên thiết bị di động và truy cập trang web quý vị muốn dịch.
 2. Chọn biểu tượng aA bên cạnh thanh địa chỉ để xem các tùy chọn trang web. Từ menu thả xuống, chọn “Translate to" (Dịch sang) và chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị . 
 3. Chọn “Enable Translation (Bật dịch) nếu menu bật lên hiển thị. Lưu ý rằng quý vị sẽ chỉ được nhắc bật dịch một lần.

Các thiết bị Apple có hệ điều hành cũ hơn IOS 14.0, sẽ không bao gồm tính năng này. Tải xuống Ứng dụng Google Dịch hoặc Ứng dụng Microsoft Translator xuống thiết bị của quý vị để truy cập các bản dịch.

Máy tính

 1. Mở trình duyệt Chrome   và truy cập trang web quý vị muốn dịch.
 2. Menu Google Dịch bật lên có thể xuất hiện bên dưới thanh địa chỉ. Chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị từ menu để dịch trang.
 3. Nếu menu dịch không xuất hiện, hãy chọn nút Google Dịch   ở bên phải thanh địa chỉ. Chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị từ menu để dịch trang.
 4. Để truy cập các ngôn ngữ khác để dịch, hãy chọn nút Google Dịch   ở bên phải thanh địa chỉ, sau đó chọn biểu tượng menu hành động  . Từ menu thả xuống, hãy chọn “Chọn ngôn ngữ khác” và chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị từ menu thả xuống.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android

 1. Mở trình duyệt Chrome   trên thiết bị di động và truy cập trang web quý vị muốn dịch.
 2. Menu Google Dịch có thể xuất hiện ở cuối màn hình. Chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị từ menu để dịch trang.
 3. Để truy cập nhiều ngôn ngữ hơn để dịch, hãy chọn biểu tượng menu hành động   và chọn “Ngôn ngữ khác”, sau đó chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị từ menu thả xuống.

Máy tính

 1. Khi quý vị mở trình duyệt Microsoft Edge, hãy nhấp vào ba dấu chấm   ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt, sau đó chọn “Cài đặt” từ danh sách thả xuống. 
 2. Từ phía bên trái của cửa sổ trình duyệt, hãy chọn “Ngôn ngữ” và đặt ngôn ngữ ưu tiên của quý vị bằng cách chọn “Thêm ngôn ngữ” và thực hiện theo lời nhắc. 
 3. Nếu quý vị truy cập một trang không được dịch bằng ngôn ngữ ưu tiên của mình, một menu dịch bật lên có thể xuất hiện trên thanh địa chỉ. Thực hiện theo lời nhắc để chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị và chọn “Dịch” để dịch trang.