Campaign Finance Disclosure - Resolved Complaints

 

 

Date Complaint Filed

Complainant v Respondent

Section of MCFA Alleged Violated

Reason to believe a violation occurred?

10/28/2020 Lee v. Steininger 47 Yes
10/26/2020 Walters v. Harris 24, 47, 57 Yes
10/23/2020 Mallon v. Peiffer 47 Yes
10/22/2020 Poleski v Millen 47 Yes
10/21/2020 Martinez v. Turner 47 No
10/20/2020 Kerry v. Frutig 47 Yes
10/05/2020
Clarke v. Markee
47 Yes
09/17/2020 LaBrant v. Unlock Michigan 21, 24, 34, 41 No
09/15/2020 Reminga v. Hayes 47 Yes
09/14/2020 Robinson v. Atayah 47 Yes
09/09/2020 White v. Weaver 47 Yes
09/08/2020 Baker v Sterkenburg 47 Yes
08/21/2020 McClellan v. Metsa 47 Yes
08/19/2020 McClellan v. Kelly 47 Yes
08/12/2020 Barrett v. Neblock 47 Yes
08/10/2020 Swift v. Stimpson 47 Yes
08/07/2020 Psarouthakis v. Alber 47 Yes
08/04/2020 Scripture v. Hartwell 45 Yes
08/03/2020 LaBrant v. Michigan Citizens for Fiscal Responsibility 24, 34, 47 No
07/30/2020 Knoppow v. Kaupp 47 Yes
07/28/2020 Poleski v Losey 47 Yes
07/28/2020 DeMonaco v. Timmon 47 Yes
07/27/2020 Kreuger v. Titus 47 Yes
07/27/2020 Kreuger v. Rushing 47 Yes
07/27/2020 Kreuger v. Dudek 47 Yes
07/27/2020 Kreuger v. Diaz 47  Yes
07/24/2020 Jones v. Hickman 47 Yes
07/21/2020 Barrett v. Johnson 47 Yes
07/21/2020 Elms v. Laketown Residents Committee 47 Yes
07/20/2020 Loughman v. Treu 47 Yes
07/16/2020 Bachochin v. Hunter 47 Yes
07/16/2020 Bachochin v. Kare 47 Yes
07/16/2020 Stewart v Henry 47 Yes
07/16/2020 Stewart v Gwisdala 47 Yes
07/16/2020 Stewart v Barber 47 Yes
07/16/2020 Bachochin v. Nicely 47 Yes
07/14/2020 Stern v Wadenstorer 47 Yes
07/14/2020 Stern v. Stouffer 47 Yes
07/14/2020 Stern v. Mann 47 Yes
07/14/2020 Stern v. Gambka 47 Yes
07/14/2020 Green v. Worrell 47 Yes
07/14/2020 DiSano v. Smyly 47 Yes
07/09/2020 Kerry v. Glick 47 Yes
07/02/2020 Fox v. Huyser 57 No
06/23/2020 Taylor v. Yanish 47 Yes
06/23/2020 Taylor v. Nordstrom 47 Yes
06/23/2020 Taylor v. Micallef 47 Yes
06/23/2020 DiSano v. Thomas 47 Yes
06/22/2020 Gravelle v. Fossum 47 Yes
06/19/2020 Burns v Carrington-Atkins 47 Yes
06/19/2020 Burns v Hill 47 Yes
06/19/2020
Burns v. Atkins 47 Yes
06/16/2020 Watts v. Villar 47 Yes
06/12/2020 Tipton v. Blazejewski 47 Yes
04/20/2020 Foust v. Priest 24 No
03/11/2020 Simon v Saugatuck Public Schools 47, 57 No
02/06/2020 Watts v. Friends of the Riverfront 47 Yes 1, 2
01/03/2020 Crossey v Gatt 47 Yes
12/23/2019 Wheeler v. Morales 41 No
11/05/2019 Duggan v. Hulliberger 33 No
11/05/2019 Bisballe v Gehlert 47 Yes
11/05/2019 Bisballe v Seago 47 Yes
11/01/2019 Smith v. Lahring 57 Yes
10/25/2019 Hall v Brugger 47 Yes
10/24/2019 Warner v. Alexander 26, 37 Yes
10/24/2019 Warner v Forgrave 47 Yes
10/23/2019 Potter v Ambrose, et al 47 Yes
10/21/2019 Sulaka v Lafferty 47 Yes
10/19/2019 Gillespie v Coll 47 No
10/15/2019 Breen v. Crossey 47 Yes
10/15/2019 Breen v Upton 47 Yes
10/15/2019 Breen v Ingles 47 Yes
10/14/2019 Radtke v Early 47 Yes
10/02/2019 Thomas v. Kepes 57 No
09/20/2019 Carrington-Atkins v Burns 24 Yes
08/27/2019 Gafa v Barlow Communications, et al 21, 43, 47, 51 No
08/01/2019 Lugo-Thomas v Yopp 47 Yes
07/10/2019 Shell v Balance for Birmingham 47 Yes
05/28/2019 Rothoff v Concerned Citizens of Holton Twp 24, 36, 47 Yes
05/15/2019 Sjoberg v O'Donnell 47 Yes
05/14/2019 Morales v. Wheeler 24 No
05/02/2019 Rutan v Parker 57 No
05/02/2019 Rutan v. Citizens Supporting Sheriff's Millage 47 Yes
04/26/2019 Buckner v Rose 57 No 1, 2, 3, 4
04/23/2019 Bragiel v Davidson 47 Yes
01/24/2019 Foust v. Miler 21, 24 Yes
01/22/2019 Markwort v. Wriggelsworth 57 Yes
12/17/2018 Stark v. Concerned Citizens of Juniata Township 16, 21, 22, 24 No
11/21/2018 Peterson v. Hinton & Fortress 41, 47 Yes
11/15/2018 Lynn v. Yonker 57 Yes
11/09/2018 Sleva v. Brice 47 Yes
11/02/2018 Sleva v. Hayden 47 Yes
10/31/2018 Woodside v. Jeffress 57 Yes
10/31/2018 Wagner v. Michigan Education Association 47, 51, 54 No
10/31/2018 Belding v  Rush 47 Yes
10/31/2018 Belding v. Curtis 47 Yes
10/31/2018 Przygocki v. Lewis 47 Yes
10/29/2018 Singer v. Taxpayers Alliance Group 47 Yes
10/26/2018 Osborne v. Wiacek, et al 21, 24, 51 Yes
10/26/2018 Kozma v. Wells 47 Yes
10/25/2018 Royal v. Hayes Township Sentinel 21; 24; 33 Yes
10/23/2018 Hunter v Levine 57 Yes
10/18/2018 Hatton v. Neal 47 No
10/12/2018 Mesloh v. Stokes 47 Yes
10/11/2018 Gilbert v. Seibert 47 Yes
09/24/2018 Barnes v. Brown 24, 33 Yes
09/14/2018 Morgan v. Pena 47 Yes
09/05/2018 Daubenmeier v. Murphy 57 Yes
08/14/2018 Bennett v. Dipzinski 33 Yes
08/13/2018 Byrum v. Louney 57 Yes
08/09/2018 Lynn v. Abraham 33 No
08/03/2018 DiSano v. Abdul El-Sayed for Michigan 71 No
08/02/2018 Rajzer v. Genetski 33, 47 Yes
08/01/2018 Williams v. Verticchio 47 Yes
08/01/2018 Nakagiri v. Germane 47 Yes
08/01/2018 Fenn v. Langston 47 Yes
07/26/2018 Hikade v. Robert Mendham, et al 57 Yes
07/24/2018 Ruble v. Louney 57 Yes
07/24/2018 Mallon v. Markey 47 Yes
07/23/2018 Daunt v. Build A Better Michigan, et al 24, 52, 54, 47 Yes
07/23/2018 Warda v. MacDonald 47 Yes
07/17/2018 Mallon v. Taillard 47 Yes
07/17/2018 Ronald v. Castiglia 47 Yes
07/13/2018 Freid v. Detroiters for Change 24, 26, 47, 54 No
07/11/2018 Steele v. Saari 47 Yes
07/10/2018 Housour v. McGough 57 Yes
07/10/2018 Detkowski v. Robertson 47 Yes
0710/2018 Alvarado v. Skewes 47 Yes
07/06/2018 Drolet v. Simon 57 No
07/05/2018 Alpena Township Self Report 57 Yes
07/03/2018 Williams v. Eisen 47, 944 Yes
06/29/2018 Restore Michigan Fund: Self Report 47 Yes
06/29/2018 Baetens v. Bartolomeo 47 Yes
06/26/2018 Medina v. Louney 57 Yes
06/20/2018 Mancuso v. O'Brien 47 Yes
06/20/2018 Mancuso v. Marko 47 Yes
06/06/2018 Hyaduck v. O'Brien 47 Yes
06/06/2018 Hyaduck v. Marko 47 Yes
06/06/2018 Steele v. Committee to Elect Mike Saari 47 Yes
06/02/2018 Pero v. Build A Better Michigan 54, 51 Yes
05/16/2018 Staudt v. Turner 47 Yes
05/08/2018 Wales v. Sieting 47, 36 Yes
05/08/2018 Smith v. Sieting 47, 36 Yes
04/03/2018 Miles v. Nessel 26, 33, 47, 54 Yes
03/27/2018 Keller v. Jefferson Twp 57 Yes
03/23/2018 Foust v. Strong Schools, Strong Community PAC 47 Yes
12/08/2017 Ferguson v. Lathrup Village Business Association 47 No
11/01/2017 Mitchell v. Taylor 44 Yes
11/01/2017 Rasor v. Citizens for a Responsible Royal Oak 22, 41, 33, 24b Yes
10/24/2017 Meyers v. Lindgren 47 No
10/20/2017 King v. Committee to Elect Matt Swartzlander 47 Yes
10/19/2017 Bowman v. Bell 47 Yes
10/18/2017 Mitchell v. Ziarko 47 Yes
10/18/2017 Mitchell v. Ziarko 57 No
10/18/2017 Mitchell v. Taylor 47 No
10/18/2017 Mitchell v. Shannon 47 No
10/18/2017 Mitchell v. Sierawaski 57 No
10/18/2017 Mitchell v. Lusk 47 Yes
10/17/2017 Fields v. Weaver 47;57 No
10/12/2017 Mitchell v. Schmidt 47 Yes
10/10/2017 O'Neil v. Rizzo Environmental Services PAC 33 Yes
10/03/2017 King v. Wilson 47 Yes
08/24/2017 LaBrant v. Secretary of State Bureau of Elections 57 No
08/23/2017 Carter v. Cavalli 47 Yes
08/22/2017 Merrill v. Dreher 33 No
08/02/2017 Carter v. Castiglia 33, 47 Yes
07/14/2017 Choske v. Green 47 Yes
07/13/2017 Fogleman v. Crossey 47 Yes
06/26/2017 Scott v. Clean MI Committee 34 No
06/08/2017 Corrado v. Dunn 57 Yes 1, 2
05/17/2017 Daubenmier v Calley 24 No
05/15/2017 Lassiter v Fraternal Order of Police 47 Yes
05/11/2017 Greenville Public Schools v Ruwersma 57 No
04/25/2017 Golasa v Stathakis 57 Yes
04/18/2017 Nakagiri v Hartland School Board Members 24, 47, 51 Yes
04/10/2017 Nakagiri v Hartland Consolidated Schools 57 No
03/23/2017 Parker-Craig v Sollars 33 No
12/21/2016 Chesnut v AMcomm 51 Yes
12/13/2016 Rockwell v Conely 24, 33, 51 Yes
12/01/2016 Lawrence v Glass, Honke, and Sill-Crain 47 No
11/23/2016 Lassiter v Taylor 44 Yes
11/17/2016 Lindquist v Deschaine 52 No
11/16/2016 Lassiter v Sahu and Valeii 47 No 1, 2
11/15/2016 Lassiter v Committee to Elect Jerry Whitaker 47 Yes
11/15/2016 Lassiter v Milcarek 24, 33 Yes
11/10/2016 Wasek v Butterfield 47 Yes
11/07/2016 Hamill v McDonell 47 Yes
11/04/2016 Houston v McCullouch 44 Yes
11/04/2016 Lassiter v Nelson 47 Yes
11/02/2016 Guyski v Hubing-Cooper 47 Yes
11/01/2016 Rodriguez v McKay 47 Yes 1, 2
10/31/2016 Hillard v Neyer 47 Yes
10/25/2016 Brach v Brewster 47 Yes
10/24/2016 Wilton v Vanderhagen 47 Yes
10/14/2016 Baker v Twing 47 Yes
10/14/2016 Anderlohr v Fowler 47 Yes
10/07/2016 Porzondek v Stevens 47, 57 Yes
10/05/2016 Kilsdonk v Moore 47 Yes
10/04/2016 Bradford v Lilly 47 Yes
10/03/2016 Martin v Robinson 47 Yes
09/28/2016 Dickerman v Altoft 47 Yes
09/27/2016 Hernandez v Obrec 47 Yes
09/22/2016 Dillon v Griffin 57 Yes
09/19/2016 Abshagen v Wickett 47 Yes
09/14/2016 Daubenmier v Melton 47 Yes
09/06/2016 Sloan v Martin 47 Yes
08/30/2016 Ostrow v Michigan House Democratic Fund and Friends of Erin Kieliszewski 52 No
08/12/2016 Rajzer v Mitchell 47 Yes
08/10/2017 Davison v Frisch 47 Yes
08/04/2016 Lorenz v Hodges 47 Yes
08/02/2016 Atwood v Martell 47 Yes
08/01/2016 Hesselink v Slot 44, 47 No
08/01/2016 Young v Lucido 33, 35 No
08/01/2016 Brennan v Beck 57 Yes
07/29/2016 Jones v Committee to Re-Elect Tom Reich for Sherriff 33, 54, 57 Yes 1, 2 3, 4, 5, 6, 7
07/28/2016 Smits v Houseman 44, 47 No
07/28/2016 Smith v Weiss 57 No
07/27/2016 Kindsvatter v Hodulik, Koviak, McDougall, Parker, Reimann 47 Yes
07/27/2016 Hartman v Shaughnessy 57 No
07/26/2016 Borseth v Bergland Township Board 57 Yes
07/26/2016 Hickner v Barcia 33 No
07/26/2016 Miller v Dravenstatt-Moceri 44 No
07/25/2016 Page v Casperson and Skradski 35 No 1, 2, 3, 4
07/25/2016 Kangas v Hoitenga 47 Yes 1, 2, 3
07/21/2016 Kraker v Alkema 47 Yes
07/21/2016 Cassiday v Ahrens 47 Yes
07/20/2016 Farage v Hoitenga 33, 47 Yes 1, 2, 3
07/19/2016 Casselman v Smeester 24 No
07/15/2016 Fouch v Gallogly 47 Yes
07/12/2016 Ridley v Muscott 47 Yes
07/08/2016 Sloan v Austin 47 Yes
07/08/2016 Sloan v Dermyer 47 Yes
07/08/2016 Sloan v Vayda 47 Yes
07/08/2016 Bergwerf v Koroleski 24, 47 Yes
07/08/2016 Bergwerf v Jenkins and Pruis 24, 47 No
07/08/2016 Moorehouse v Chatten, Palmer, Potocki, Sarna 47 Yes
07/06/2016 Badovinac v Elmore 47 Yes
07/01/2016 Santana v Ross 47 Yes
06/30/2016 Sloan v Nichols 47 Yes
06/29/2016 Wiers v Nehmer 47 Yes
06/28/2016 Rumsey v Hill, Jacob 47 Yes
06/23/2016 Veneros v Palmer 47 Yes
06/20/2016 Regan v Banks 57 Yes
06/17/2016 MacMaster v Shults 57 Yes
06/14/2016 McClure v Cottrell 47 No
05/25/2016 Drolet v Ghanam 33, 54, 57 Yes 1, 2
05/09/2016 Tomczyk v Federspiel 33, 41, 52 Yes 1, 2
05/09/2016 Tomczyk v Booker 33

Yes

05/09/2016 Tomczyk v Karl 23, 33 Yes
05/06/2016 Duemling v Meltzer 57 Yes
05/04/2016 Harwell v Ransom 57 No pt1  pt2
05/04/2016 Obrecht v Brockmann 57 Yes
05/03/2016 Perks v Preserve Richland Village Committee 47 Yes
04/13/2016 Perks v Village of Richland 57 No
03/30/2016 Nathanson v Economou Ureste and Richie 57 No
03/30/2016

Nathanson v Richie

Nathanson v Weingarden

57

 

No

Yes

03/29/2016 Daunt v Committee to Elect John Fisher 35 No
03/22/2016 Ohly v Economou Ureste 57 Yes
03/01/2016 Baker v Timm, McLeod, and Lockport Township 47, 57 Yes
2/29/2016 & 3/08/2016 LaBrant v CTE Nicole James 47 Yes
02/08/2016 Heins v Streng 24, 33, 47, 51 No with explanation
02/08/2016 Heins v Proctor 47 Yes
12/15/2015 Weissert v Sabo and Muskegon Future PAC 33, 52 No
12/09/2015 Churches v Gatt 57 Yes
12/04/2016 Schuette Self-Report 57 Yes
11/28/2015 Brugger v Save the Grand Haven Cross and Nativity PAC 47 Yes
10/28/2015 Rauch v Colovos 47 No
10/23/2015 Baker v Webb 47 Yes
10/22/2015 Zemanek v Super Cute, Shauman Construction , and Freeland Antique Mall 24, 47 Yes
10/21/2015 Calabrese v Hemelberg 21a, 66 No
10/21/2015 Moreno v Cotter 47 Yes
10/20/2015 Moreno v Tolas 47 Yes
10/02/2015 Timmer, Jeff v Raymond Ellis 47 Yes
10/02/2015

Timmer, Jeff v Interstate Informed Citizens Coalition, Haskin, Albrecht, Thompson, Ellis, and Flanagan

Timmer, Jeff v Raymond Ellis
34, 47, 51 No

8/27/2015

Protecting Michigan Taxpayers v Protecting Michigan Jobs, Michigan Prevails, Michigan Building and Construction Trades Council, Operating Engineers Local No. 324, Boilermakers Local 169, and IBEW Local 58

24, 34, 47, 51 No
9/24/2015 Cambell v LeBlanc 44, 57 Yes
8/31/2015 Jennings, Barbara v Nichols, Joseph 47 Yes
8/31/2015 Jennings, Barbara v Foster, Yvette 47 Yes
7/23/2015 Partin, Cheryl v Fetter, Dave 47 Yes
7/14/2015 Campbell v Johnson 57 No
7/10/2015 Hinkley, Kevin v Kennedy, Nick 47 Yes
6/22/2015 Boron v Johnson, Hammons, and City of Westland 57 No
6/22/2015 Sherman v Iseler 57 No
4/13/2015 Kane v Fessler Smith 33, 54 No
3/11/2015 McPhail v Gibbs 47 Yes
3/11/2015 McPhail v Grand Ledge Public Schools 57 No
2/26/2015 Romick v MEA and LEA 54 No
2/26/2015 Romick v Livonia Public Schools 57 No
2/04/2015 Tillman v Protect Your Vote GR 32, 34 Yes
2/04/2015

Tillman v Grand Rapids Area Chamber of Commerce Ballot Committee

32 Yes
11/03/2014 Power v Lahanas and East Lansing 57 Yes
10/27/2014 Malzahn v Lee 57 No
10/27/2014 Foley v Save Our Police Committee 57 Yes
10/09/2014 Johnson v Hayes 33 Yes
10/03/2014 Opsommer v Michigan Jobs and Labor 24, 47, 52, 54 Yes
9/30/2014 Howe v Garrity 33 No
9/24/2014 Arwa v Michigan Jobs and Labor 24, 47, 54 Yes
9/09/2014 Byrum v Hodge 47 Yes
9/08/2014 Byrum v Lothamer 47 Yes
8/22/2014 Taylor v Kur II 33 Yes
8/18/2014 Devine v Saovie 54 No
8/15/2014 Klunzinger v Tarver 24 No
8/13/2014 Jorns v Mark Schauer for Governor 44 No
8/06/2014 Seats v Taylor 47 Yes
8/04/2014 Courser v Peabody 54 Yes
7/31/2014 DeShone v Courser II & III 24, 33 Yes 1 2
7/31/2014 Eastridge v Collop 47 Yes
7/30/2014 Harkleroad v McKindles 47 No
7/23/2014 Jorns v Brown 24 Yes
7/14/2014 DeShone v Courser I 44 No
7/11/2014 Jones v Foster 57 No
7/11/2014 Smaby v Curran 47 Yes
7/08/2014 Zink v Cissell 47 Yes
7/01/2014 Smaby v Alholm 47 Yes
7/01/2014 Smaby v Booth 47 Yes
6/20/2014 Smaby v Brady 47 Yes
6/18/2014 Taylor v Engstrom 47 Yes
6/17/2014 Taylor v Snyder 47 No
6/17/2014 Taylor v Kur 47 Yes
6/13/2014 Hunter 45 Yes
6/13/2014 Dillon 52 Yes
6/13/2014 Jorns v Stobie 57 Yes
6/05/2014 Britten v Trust Sakwa 24 Yes
6/05/2014 Britten v Foster 33, 35, 44 No
6/03/2014 Crider v Cox 47 Yes
5/15/2014 LaBrant v Maddock 47 Yes
5/13/2014 Moss v Crider 24, 33, 47 Yes 1 2
5/13/2014 Somers v Kondel 57 Yes
4/16/2014 Hansche v West Bloomfield School District 57 Yes
4/04/2014 Murray v Courser 24, 33, 35 No
4/04/2014 Laws v Cedar Springs City Council, City Manager City Attorney 57 No
3/28/2014 Brown v Babin 35 Yes
3/07/2014 Babin v Brown 22 Yes
3/06/2014 Steinport v City of Grand Rapids and Sundstrom 57 No
2/27/2014 Grot v Lucido 54 No
2/26/2014 Brewer v Krueger 57 Yes
2/26/2014 Brewer v Johnson 57 No
12/12/2013 Church v Metzger 47 Yes 1 2
12/11/2013 Pinkney V Hightower 24, 34 Yes
12/11/2013 Pinkney V Saunders 24, 34 No
11/26/2013 Murray v Gotfried and Zubrys 24 No
11/20/2013 McRae v Rohrs 47, 51 Yes
11/15/2013

Citizens for Success of Benton Harbor v Bowens, Cooke, Moon, Muhammad

24,34 Yes 1 2
11/15/2013 Citizens for Success of Benton Harbor v Moon and Pinkney 24, 34 No
11/06/2013 Brandana v Johnson 47 Yes
11/04/2013 Taylor v Telgenof 32, 33 Yes
11/01/2013 Turnaround Detroit v Detroit Forward and MCEF 24, 33, 41, 42 Yes 1 2
10/31/2013 Edmunds v Woods 54 Yes
10/29/2013 Reder v Janowicz 47 Yes 1 2
10/18/2013 Lamarand and Parker-Craig v Tompos 47 Yes
10/18/2013 Garza and Lamarand v Roberts 47 Yes
10/18/2013 Garza, Lamarand, and Parker-Craig v Sollars 47 Yes
10/18/2013 Croft and Lamarand v Bowers 47 Yes
10/10/2013 Niedzinski v Banaszak

57

Yes

10/3/2013 Ayers v Bernero, Hart and Breznau

44

No

10/1/2013 Theobald v Filkins

47

Yes

9/23/2013 Johnson v Brandana

33

Yes

9/10/2013 Detroit Forward v Duggan and Turnaround Detroit

52, 54

No

9/03/2013 Barrow v Turnaround Detroit

54

No

8/30/2013

D'Assandro v Home Care First, Inc and Citizens for Affordable Quality Home Care

24,34,41

Yes pt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8/19/2013 Advocates for Excellence in Education v Farmington Citizens United 24, 34, 35 Yes
8/16/2013 Scott 52 Yes
8/14/2013 D'Assandro v Canfora

47

Yes pt. 1 2 3

8/14/2013 D'Assandro v Wriggelsworth

57

No

8/06/2013 Baumann v Williams

47

Yes

6/27/2013 Srodek v Hassan

47

Yes 1 2 3

6/27/2013 Srodek v Asad

47

Yes

6/04/2013 Porter v Winn

24, 33, 35, 47

No

5/01/2013 Zavala v Breaux

24, 33

No

4/25/2013 Cueny v Vote Yes Lake Orion

47

No

4/25/2013

Jorns v Kaye

47, 54, 57

Yes

4/25/2013

Jorns v Golematis

47, 54, 57

Yes

2/06/2013 Scullion v Maiveille and Ingham County Rep Party

33, 52

No

2/04/2013

Short v Wilmot

57

Yes pt. 1 2

1/16/2013

St. Laurent v Bridget Mary McCormack for Justice

33, 52

No

12/14/2012

Werschem v Cooper

33, 47

Yes pt. 1 2 3 4 5

12/13/2012 Alexander v Braun

24, 33, 47, 52

Yes

12/13/2012 Alexander v Stanowski

52

No

12/04/2012

Cummings v Sitting

47, 57

Yes

12/03/2012 Bytwerk v. 616 PAC 52 No

11/21/2012

Armstead v Matakas

47, 57

Yes

11/08/2012

Zurawski v Braun

33, 47

No

11/07/2012

McNeilly v Fieger & Fieger, P.C.

24, 34, 47

Yes

11/07/2012

Dew v Overton-Slack

47

Yes

11/07/2012

Dew v Burek

47

Yes

11/05/2012

Friends of Transit - Walker v Walker Yes

34

Yes

10/30/2012

Gillman v TCAPS

57

Yes

10/30/2012

Adamini v Kivela

47

No

10/29/2012

Fitzgerald v Cannon

44

Yes

10/29/2012

Peters v Howard

47

No

10/25/2012

Kelterborn v Hurni

33

Yes

10/23/2012

Westrick v Maahs

33

Yes

10/16/2012

Galvin v Hramiec

47

Yes

10/15/2012

Vance v McDonell

47, 57

No

10/12/2012

Ritchie v Burgess

47

Yes

10/11/2012

Dimoff v The People Should Decide

47

Yes

10/03/2012

Gulliver v Reid

47

Yes

10/01/2012

Solka v Luoma

15, 47

Yes

9/25/2012

Brewer v Bouchard

44, 52, 69, 71

No

9/25/2012

Pearl-Wright v Osieczonek

33

Yes

9/24/2012

Neilsen v Prince

33

No

9/18/2012

Baldwin v Niepoth

33

No

9/17/2012

Luoma v Solka

47

Yes

8/28/2012

Denman v Barnes

33, 52

Yes

8/28/2012

Bucy & O'Hearn v White, Warren, & Jacobi

57

No

8/16/2012

Masters v Fox

47

Yes

8/15/2012

LaFeve v Stone

47

Yes

8/09/2012

Savoie v Parr

44

No

8/08/2012

McDonell v Vance

47

Yes

8/07/2012

Raezler v Cooper

57

Yes

8/07/2012

Schwalm v Strick

44

No

8/07/2012

Baldwin v Niepoth

47

Yes

8/06/2012

Arnett v Committee to Elect Don Balkema

47

Yes

8/06/2012

Arnett v Friends of Charles Bogren

47

Yes

8/06/2012

Arnett v Citizens for Good Gov't

47

Yes

8/03/2012 and
8/06/2012

Jones v Culverhouse
Green v Culverhouse

57

Yes

8/03/2012

Hall v Goodrich

47

Yes

7/26/2012

Christy v Sherman

47

Yes

7/20/2012

Forsyth referral re: Rep. Roy Schmidt

41, 44, 52

No

7/20/2012

Brewer v Bolger, et al

57

No

7/20/2012

Green v Glagola

47

Yes

7/19/2012

Benore v Calkins

41, 54

No

7/18/2012

Arkuski v Williams

47

No

7/17/2012 and
7/23/2012

Green v Mueller

47

Yes

7/17/2012

Camilleri v Fortino

26

No

7/16/2012 Moore v Davenport

47

No

7/16/2012 Moore v Walter 47 Yes
7/16/2012 Moore v Raines 47 No
7/16/2012 Moore v Wagner 47 No
7/16/2012 Green v Lewis 47 Yes
7/16/2012 Boven v Healy 57 Yes
7/11/2012 Gulliver v Van Hulle 47 Yes
7/10/2012 Dakoske v Ahamiojie 47 Yes

7/09/2012

Wendover v Donnelly

47

Yes