Skip to main content

Language Services -Tiếng Việt (Vietnamese)

Tài nguyên được dịch

Bản dịch trên trình duyệt

Văn Phòng Đổng Lý Michigan không chịu trách nhiệm và từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra thông qua việc sử dụng bất kỳ bản dịch nào được thực hiện bởi ứng dụng hoặc trình duyệt của bên thứ ba. Người dùng là người duy nhất chịu rủi ro về việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba. Thông tin liên quan đến các dịch vụ của bên thứ ba chỉ được cung cấp để mang lại sự thuận tiện.

Máy tính

Bản dịch có sẵn bằng tiếng Ả Rập, tiếng Trung (giản thể), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.

 1. Mở trình duyệt Safari   và chọn Xem, sau đó chọn Dịch từ menu thả xuống. Đặt trình duyệt của quý vị thành ngôn ngữ ưu tiên, không phải là tiếng Anh.
 2. Truy cập trang web quý vị muốn dịch.
 3. Nút Dịch  sẽ xuất hiện ở bên phải của thanh địa chỉ. Bản dịch có thể không có sẵn cho tất cả các trang.
 4. Chọn Nút Dịch  và ngôn ngữ ưu tiên của quý vị.

iPhone hoặc iPad

Safari trên thiết bị di động

Bản dịch có sẵn bằng tiếng Ả Rập, tiếng Trung (giản thể), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. 

 1. Mở trình duyệt Safari   trên thiết bị di động và truy cập trang web quý vị muốn dịch.
 2. Chọn biểu tượng aA bên cạnh thanh địa chỉ để xem các tùy chọn trang web. Từ menu thả xuống, chọn “Translate to" (Dịch sang) và chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị . 
 3. Chọn “Enable Translation (Bật dịch) nếu menu bật lên hiển thị. Lưu ý rằng quý vị sẽ chỉ được nhắc bật dịch một lần.

Các thiết bị Apple có hệ điều hành cũ hơn IOS 14.0, sẽ không bao gồm tính năng này. Tải xuống Ứng dụng Google Dịch hoặc Ứng dụng Microsoft Translator xuống thiết bị của quý vị để truy cập các bản dịch.

Máy tính

 1. Mở trình duyệt Chrome   và truy cập trang web quý vị muốn dịch.
 2. Menu Google Dịch bật lên có thể xuất hiện bên dưới thanh địa chỉ. Chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị từ menu để dịch trang.
 3. Nếu menu dịch không xuất hiện, hãy chọn nút Google Dịch   ở bên phải thanh địa chỉ. Chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị từ menu để dịch trang.
 4. Để truy cập các ngôn ngữ khác để dịch, hãy chọn nút Google Dịch   ở bên phải thanh địa chỉ, sau đó chọn biểu tượng menu hành động  . Từ menu thả xuống, hãy chọn “Chọn ngôn ngữ khác” và chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị từ menu thả xuống.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android

 1. Mở trình duyệt Chrome   trên thiết bị di động và truy cập trang web quý vị muốn dịch.
 2. Menu Google Dịch có thể xuất hiện ở cuối màn hình. Chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị từ menu để dịch trang.
 3. Để truy cập nhiều ngôn ngữ hơn để dịch, hãy chọn biểu tượng menu hành động   và chọn “Ngôn ngữ khác”, sau đó chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị từ menu thả xuống.

Máy tính

 1. Khi quý vị mở trình duyệt Microsoft Edge, hãy nhấp vào ba dấu chấm   ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt, sau đó chọn “Cài đặt” từ danh sách thả xuống. 
 2. Từ phía bên trái của cửa sổ trình duyệt, hãy chọn “Ngôn ngữ” và đặt ngôn ngữ ưu tiên của quý vị bằng cách chọn “Thêm ngôn ngữ” và thực hiện theo lời nhắc. 
 3. Nếu quý vị truy cập một trang không được dịch bằng ngôn ngữ ưu tiên của mình, một menu dịch bật lên có thể xuất hiện trên thanh địa chỉ. Thực hiện theo lời nhắc để chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị và chọn “Dịch” để dịch trang. 

DỊCH VỤ VÀ GIAO DỊCH CỦA TỔNG THƯ KÝ TIỂU BANG

 • Nếu quý vị cần phải thực hiện bài kiểm tra, tham dự buổi điều trần cấp lại giấy phép hoặc hoàn tất việc sát hạch lại giấy phép, quý vị phải sử dụng một thông dịch viên được Văn Phòng Đổng Lý Michigan ủy quyền trước cuộc hẹn đã lên lịch của quý vị.

  Quý vị có thể yêu cầu bất kỳ ai thông dịch thay mặt quý vị cho tất cả các dịch vụ khác của Tổng Thư Ký Tiểu Bang và các lần đến văn phòng.

  Thông dịch viên tình nguyện thường trực

  Văn Phòng Đổng Lý Michigan duy trì một danh sách các thông dịch viên ngoại ngữ tình nguyện thường trực. Quý vị có thể liên hệ với một thông dịch viên tình nguyện để sắp xếp buổi đến địa điểm văn phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

  Các thông dịch viên trong danh sách này được phê duyệt để cung cấp dịch vụ tại các văn phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang cụ thể và không được tính phí.

  Để yêu cầu bản sao danh sách thông dịch viên được phê duyệt trước, hãy đến văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang hoặc gửi email đến MDOS-Access@Michigan.gov.

  Tình nguyện viên một lần

  Nếu quý vị muốn có người thông dịch thay mặt quý vị trong buổi kiểm tra, phiên điều trần hoặc sát hạch lại, họ sẽ cần gửi đơn đăng ký để làm thông dịch viên một lần. Thông dịch viên một lần của quý vị phải được Văn Phòng Đổng Lý cho phép trước buổi đến văn phòng theo lịch trình của quý vị và chỉ có thể thông dịch trong buổi kiểm tra, phiên điều trần hoặc sát hạch lại của quý vị.

  Để đăng ký trở thành thông dịch viên một lần, một cá nhân cần phải:

  • Hoàn tất và ký Đơn Đăng Ký Cung Cấp Dịch Vụ Thông Dịch Viên Tình Nguyện, chọn rằng họ sẽ phục vụ như một thông dịch viên một lần
  • Cung cấp ảnh chụp hoặc bản sao giấy phép lái xe hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ, chưa hết hạn của họ

  Gửi thư, fax hoặc gửi email tất cả các giấy tờ cần thiết đến:
  Michigan Department of State
  Enforcement Division
  P.O. Box 30708
  Lansing, MI 48909
  Fax: 517-335-3241
  Email: SOS-OIS@Michigan.gov

  Khi Văn Phòng Đổng Lý đã xem xét đơn đăng ký, nhân viên sẽ liên hệ với người nộp đơn để thông báo khi họ được chấp thuận cung cấp dịch vụ thông dịch viên một lần.

  Đơn Đăng Ký Cung Cấp Dịch Vụ Thông Dịch Viên Tình Nguyện

  Đơn Đăng Ký Cung Cấp Dịch Vụ Thông Dịch Viên Tình Nguyện

 • Tất cả các văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang đều cung cấp bài kiểm tra đã dịch cho các kỳ thi kiến thức lái xe bằng các ngôn ngữ sau:

  •  Tiếng Anh
  • Tiếng Albania
  • Tiếng Ả Rập
  • Tiếng Trung
  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Hy Lạp
  • Tiếng Hindi
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn
  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Bồ Đào Nha
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Tây Ban Nha
  • Tiếng Ukraina
  • Tiếng Việt

  Các bài kiểm tra chứng nhận tài xế lái xe chuyên dụng, xe gắn máy, mô tô, và phương tiện giải trí (Chứng nhận "R" kép) cũng được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau tại các văn phòng Văn Phòng Đổng Lý:

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Tây Ban Nha
  • Tiếng Ả Rập

  Schedule an office visit

  New drivers

  License and ID information

 • Many transactions may now be completed online, including renewal of a vehicle license plate, driver’s license or state ID renewal, and duplicate title request. By using an auto-translate feature on your browser, you can access our website and complete online transactions in your preferred language. Visit the previous page to view instructions for auto-translation of the Department of State website.

  Go to Online Services

 • Hãy đến một trạm tự phục vụ để gia hạn giấy đăng ký xe, tab và biển số xe của quý vị hoặc gia hạn giấy phép hoặc giấy tờ tuỳ thân (ID) của quý vị, nếu quý vị không cần phải có ảnh mới. Tất cả 160 trạm tự phục vụ của Tổng Thư Ký Tiểu Bang đều cung cấp dịch vụ dịch sang các ngôn ngữ sau:

  • Tiếng Ả Rập
  • Tiếng Bengal
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Quan Thoại
  • Tiếng Pashtun
  • Tiếng Tây Ban Nha
  • Tiếng Việt

  Phí dịch vụ $3,95 sẽ được tính cho mỗi mặt hàng được giao dịch tại một trạm tự phục vụ.

  Find a self-service station

 • Hầu hết các giao dịch của Tổng Thư Ký Tiểu Bang có thể được hoàn thành trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Nhiều giao dịch bằng lái xe và ID và hầu hết các giao dịch gia hạn biển số xe có thể được thực hiện tại một trạm tự phục vụ. Nếu quý vị cần đến văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang, quý vị nên lên lịch đến văn phòng. Quý vị có thể lên lịch các chuyến thăm trước sáu tháng hoặc trước 1 ngày. Hàng ngàn lượt ghé thăm văn phòng được thực hiện mỗi ngày làm việc (Thứ Hai-Thứ Sáu) lúc 8 giờ sáng và buổi trưa cho ngày làm việc tiếp theo. 

  Để lên lịch đến thăm trực tuyến bằng ngôn ngữ ưu tiên của mình, hãy đảm bảo rằng quý vị đang sử dụng trình duyệt cung cấp tính năng dịch tự động. Hoặc, lên lịch thăm văn phòng bằng cách gọi 888-SOS-MICH (888-767-6424).

  Schedule an office visit

  Browser translation – Language services

THÔNG TIN BẦU CỬ VÀ BỎ PHIẾU

 • Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu ở Michigan nếu quý vị: 

  • Là công dân Hoa Kỳ 
  • Tối thiểu 16 tuổi
  • Hiện không phải thi hành án trong trại giam, nhà tù.
  • Là cư dân Michigan

  Kiểm Tra Trạng Thái Ghi Danh Của Quý Vị 

  Bằng cách sử dụng trình duyệt có tính năng  dịch tự động, quý vị có thể kiểm tra trạng thái đăng ký cử tri của mình tại địa chỉ Michigan.gov/Vote. 

  Cách Thức Ghi Danh

  Quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu trực tuyến (với giấy phép Michigan và số ID) hoặc qua đường bưu điện tối đa 2 tuần trước Ngày Bầu Cử. Quý vị cũng có thể trực tiếp đăng ký tại văn phòng lục sự địa phương của mình bất kỳ lúc nào trước 8 giờ tối Ngày Bầu Cử. 

  Quý vị không cần giấy phép hoặc ID Michigan để đăng ký bỏ phiếu qua thư hoặc tại văn phòng lục sự địa phương và thay vào đó, quý vị có thể cung cấp bốn chữ số cuối trong số An Sinh Xã Hội của mình. 

  Vui lòng lưu ý rằng trong vòng 14 ngày kể từ ngày bầu cử, quý vị phải trực tiếp ghi danh tại văn phòng lục sự của mình với bằng chứng cư trú.

  Ghi Danh Trực Tuyến: Sử dụng trình duyệt có tính năng dịch tự động để truy cập đăng ký cử tri trực tuyến bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị tại địa chỉ Michigan.gov/Vote. 

  Quý vị có thể ghi danh trực tuyến nếu:

  • Quý vị có ID tiểu bang Michigan hoặc Giấy Phép Lái Xe hợp lệ 
  • Quý vị biết 4 chữ số cuối của số an sinh xã hội của mình 
  • Quý vị từ 16 tuổi trở lên 
  • Quý vị không ghi danh trong vòng 14 ngày kể từ Ngày Bầu Cử 

  Nếu quý vị ghi danh trực tuyến trong vòng 14 ngày kể từ ngày bầu cử hoặc vào ngày bầu cử, quý vị sẽ không đủ điều kiện để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đó. Không được ghi danh trực tuyến trong vòng 10 ngày kể từ ngày cập nhật ID hoặc Giấy phép lái xe của quý vị.

  Ghi danh trực tuyến

  Browser translation – Language services

  Ghi danh bằng biểu mẫu ghi danh có thể in: Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu bằng một mẫu đăng ký cử tri đã được dịch, có thể in được. Quý vị có thể ghi danh bằng biểu mẫu ghi danh in nếu: 

  • Quý vị có ID tiểu bang Michigan hoặc Giấy Phép Lái Xe hợp lệ hoặc 4 chữ số cuối của số an sinh xã hội của quý vị (chỉ cần một số những giấy tờ trên).
  • Quý vị từ 16 tuổi trở lên 
  • Quý vị không ghi danh trong vòng 14 ngày kể từ Ngày Bầu Cử 

  Biểu Mẫu Ghi Danh Có Thể In

  Ghi danh tại quầy trạm tự phục vụ: Các Trạm tự phục vụ cung cấp các giao dịch ghi danh cử tri bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Xem phần Trạm Tự Phục Vụ của trang web này để biết thêm thông tin.

  Ghi danh trực tiếp tại Văn phòng lục sự địa phương: Quý vị có thể đến văn phòng lục sự địa phương của mình để ghi danh bỏ phiếu trực tiếp. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Bầu cử, quý vị phải trực tiếp đăng ký tại văn phòng lục sự địa phương của quý vị và phải xuất trình bằng chứng cư trú. Bằng chứng về nơi cư trú là giấy tờ chính thức liệt kê tên đầy đủ và địa chỉ hiện tại của quý vị và có thể bao gồm bảng sao kê ngân hàng, giấy phép lái xe MI hợp lệ hoặc ID, hợp đồng thuê nhà hoặc hóa đơn điện nước. 

  Tìm lục sự địa phương của quý vị

  Bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử

  Để bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử, quý vị cần phải:

  • Là cử tri đã ghi danh của Michigan
  • Tối thiểu 18 tuổi
  • Hiện không phải thi hành án trong trại giam, nhà tù. 
  • Là cư dân của cùng một thành phố, thị trấn hoặc làng ở Michigan trong ít nhất 30 ngày trước cuộc bầu cử

  Quý vị có quyền bỏ phiếu kín. Là một cử tri Michigan, quý vị có thể yêu cầu và bỏ phiếu bằng lá phiếu bầu khiếm diện trong bất kỳ cuộc bầu cử nào mà không cần cung cấp lý do. 

 • Đăng Ký Lá Phiếu Dành Cho Cử Tri Bầu Khiếm Diện

  Mọi cử tri đã đăng ký ở Michigan đều có thể bỏ phiếu bằng lá phiếu dành cho cử tri bầu khiếm diện (AV). Để yêu cầu một phiếu dành cho cử tri bầu khiếm diện, quý vị phải điền đầy đủ và nộp Đơn Đăng Ký Lá Phiếu Dành Cho Cử Tri Bầu Khiếm Diện. 

  Các tùy chọn để hoàn thành Đơn Đơn Đăng Ký Lá Phiếu Dành Cho Cử Tri Bầu Khiếm Diện:

  • Hoàn tất và gửi đơn đăng ký trực tuyến bằng trình duyệt có tính năng dịch tự động.
  • Gọi cho lục sự thành phố hoặc thị trấn của quý vị và yêu cầu gửi đơn đăng ký in qua đường bưu điện cho quý vị.
  • Tải xuống đơn đăng ký có thể in, đã được dịch để gửi lại qua đường bưu điện hoặc
  • trực tiếp cho lục sự địa phương hoặc thị trấn của quý vị.Trực tiếp tại văn phòng lục sự địa phương được chỉ định của quý vị.

  Đơn đã hoàn tất phải được lục sự được chỉ định của quý vị nhận qua thư, email hoặc trực tiếp bỏ vào thùng phiếu trước 5:00 chiều. Thứ Sáu trước Ngày Bầu Cử.

  Hoàn Tất và Gửi Lại Lá Phiếu Dành Cho Cử Tri Bầu Khiếm Diện Của Quý Vị

  Sau khi gửi đơn đăng ký đã hoàn tất, một lá phiếu sẽ được gửi đến địa chỉ của quý vị. Quý vị cũng có thể trực tiếp nhận lá phiếu dành cho cử tri bầu khiếm diện khi đến văn phòng lục sự địa phương được chỉ định trong vòng 45 ngày trước ngày bầu cử. Gửi lại lá phiếu bầu khiếm diện đã điền đầy đủ thông tin của quý vị vào thùng bỏ phiếu bầu khiếm diện được chỉ định hoặc gửi trực tiếp cho lục sự thành phố, thị trấn hoặc làng của quý vị trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử.

  Các tùy chọn để gửi lại lá phiếu dành cho cử tri bầu khiếm diện đã hoàn tất:

  • Trực tiếp gửi lá phiếu đã hoàn tất của quý vị cho lục sự địa phương được chỉ định.
  • Gửi lá phiếu đã hoàn tất qua đường bưu điện đến lục sự địa phương được chỉ định của quý vị (quý vị không nên gửi trong vòng 2 tuần trước Ngày Bầu Cử).
  • Sử dụng vị trí thùng bỏ phiếu của lục sự được chỉ định của quý vị.

  Online AV ballot application

  Solicitud de boleta AV para imprimir

  Encuentre la ubicación de su secretario local y su buzón  

 • Bầu Cử tại Địa Điểm Bầu Cử Của Quý Vị 

  Quý vị có thể trực tiếp bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử tại địa điểm bỏ phiếu được chỉ định của quý vị. Các cuộc bỏ phiếu được mở từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối cho mọi cuộc bầu cử. Nếu quý vị xếp hàng bỏ phiếu lúc 8 giờ tối khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu và được khuyến khích xếp hàng để nhận lá phiếu của mình. 

  Là một cử tri đã ghi danh của Michigan, quý vị có quyền đi cùng một thông dịch viên đến các điểm bỏ phiếu. Quý vị có thể yêu cầu bất kỳ ai làm thông dịch viên, trừ khi họ là người có thể ảnh hưởng đến phiếu bầu của quý vị. Thông dịch viên của quý vị không thể là:

  1. Chủ lao động của quý vị
  2. Một người đại diện cho chủ lao động của quý vị
  3. Một viên chức hoặc đại diện liên đoàn lao động của quý vị

  Để tìm địa điểm bỏ phiếu của quý vị, hãy truy cập Michigan.gov/Vote

  Go to Michigan.gov/Vote

 • Bằng cách sử dụng trình duyệt có tính năng  dịch tự động, quý vị có thể kiểm tra trạng thái đăng ký cử tri của mình tại địa chỉ Michigan.gov/Vote

  Browser translation – Language services

 • Quyền Tiếp Cận Ngôn Ngữ

  Cư dân Michigan có quyền đi cùng một thông dịch viên dịch sang ngôn ngữ không phải tiếng Anh đến các phòng phiếu để được hỗ trợ bỏ phiếu. Thông dịch viên của quý vị không thể ảnh hưởng đến phiếu bầu của quý vị, không thể là chủ lao động của quý vị, đại diện của chủ lao động của quý vị, hoặc một viên chức hoặc đại diện cho liên đoàn lao động của quý vị.

  Không Có Yêu Cầu Về Giấy Tờ Tuỳ Thân Có Ảnh

  Nếu quý vị không mang theo ID có ảnh, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu.

  Bỏ Phiếu Khiếm Diện Không Lý Do

  Mọi cử tri đã ghi danh ở Michigan đều có quyền sử dụng lá phiếu dành cho cử tri bầu khiếm diện để bỏ phiếu tại nhà, bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện.

  Ghi Danh Cử Tri Vào Cùng Ngày

  Cư dân Michigan đủ điều kiện có thể đăng ký bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử bằng cách đến văn phòng lục sự địa phương được chỉ định và cung cấp bằng chứng về nơi cư trú.

  Công Dân Trở Về Từ Nơi Khác

  Cư dân Michigan hiện không phải thụ án trong tù hoặc nhà tù có quyền ghi danh bỏ phiếu và bỏ phiếu. 

  Trợ Năng cho Cử Tri

  Cử tri Michigan có quyền đến các địa điểm bỏ phiếu có trợ năng và sử dụng Thiết Bị Đầu Cuối Hỗ Trợ Cử Tri (VAT) để được hỗ trợ bỏ phiếu. VAT là thiết bị đánh dấu lá phiếu có các tiện nghi đặc biệt dành cho người khuyết tật về thính giác, thị giác, thể chất và các khuyết tật khác. Cử tri có quyền bỏ phiếu độc lập và riêng tư mà không cần hỗ trợ bằng cách sử dụng VAT, và các thanh tra bầu cử tại chỗ (nhân viên bầu cử) luôn sẵn sàng hỗ trợ hoặc cung cấp hướng dẫn khi có yêu cầu.

 • Theo luật hoặc pháp lệnh, các cộng đồng sau đây phải cung cấp tài liệu bầu cử đã được dịch sang các ngôn ngữ cụ thể:

  • Thành Phố Dearborn: Tiếng Ả Rập
  • Thành Phố Hamtramck: Tiếng Bengal
  • Thành Phố Fennville: Tiếng Tây Ban Nha
  • Thị trấn Colfax: Tiếng Tây Ban Nha

  Là một cử tri đã ghi danh của Michigan, quý vị có quyền đi cùng một thông dịch viên đến các điểm bỏ phiếu. Xem mục “Quyền bỏ phiếu của quý vị” ở trên để biết thêm thông tin.

  • Để được hỗ trợ bằng tiếng Anh, hãy gọi 866-OUR-VOTE (866-687-8683)
  • Para recibir ayuda en español, llama a 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682)
  • Để được hỗ trợ bằng tiếng Ả Rập, hãy gọi 844-YALLA-US (844-925-5287)
  • Để được hỗ trợ bằng tiếng Bengal, tiếng Quảng Đông, tiếng Hindi, tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại, 
   tiếng Tagalog, tiếng Urdu hoặc tiếng Việt
   , hãy gọi 888-API-VOTE (888-274-8683)
   

Biểu Mẫu và Ấn Phẩm

Tìm kiếm thông qua các tài nguyên và tài liệu bầu cử đã dịch bằng cách sử dụng menu Biểu Mẫu và Ấn Phẩm. Chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị bằng cách sử dụng mục  Language  (Ngôn ngữ) để lọc xem tất cả các tài liệu đã dịch.

Biểu Mẫu và Ấn Phẩm