Skip to main content

Language Services - Soomaali (Somali)

Macluumaad Tarjuman

Tarjumaadda Barawsarka

Waaxda Gobolka Michigan ma aqbasho wax mas'uuliyad ah waxayna ka afeefanaysaa dhammaan mas'uuliyadda ka dhalan karta isticmaalka tarjumaad kasta oo ay sameeyeen barnaamijyo ama barawsar dhinac saddexaad ah. Isticmaalka adeeg kasta oo dhinac seddxaad ay bixisa khatarteeda waxay saaran tahay isticmaalaha oo keliya. Macluumaadka la xiriira adeegyada dhinaca saddexaad waxaa loo bixiyaa ujeeddo fududayn ah oo kaliya.

Desktop

Tarjumaadu waxey diyaar kutahay Carabi, Shiinees (La fudeediyey), Faransis, Garman, Taliyaani, Japanese, Korean, Portugueses, Russian, and Spanish.

 1. Fur   Borowsarka Safari oona dooro Aragti, kadib Tarjumaad kujirta liiska marka hoos loso dhacdhaco. Borowsarkaaga ku hagaajiso sida aad doorbideyso, luuqada aan ingiriiska.
 2. Tag boga intarneetka oo aad rabto in aad ku tarjunto.
 3. Badhanka Tarjumaada  waxa uu kaso muuqanaya dhanka midig ee ciwaanka gabalka fidsan. Tarjumaada waxa laga yaaba inaanan laga helin dhamaan boggagga.
 4. Dooro Badhanka Tarjumaada   iyo luuqadaada aad doorbido.

iPhone-ka ama iPad-ka

Safari kujirta Telefoonada

Tarjumaadu waxey diyaar kutahay Carabi, Shiinees (La fudeediyey), Faransis, Garman, Taliyaani, Japanese, Korean, Portugueses, Russian, and Spanish. 

 1. Fur   Borowsarka Safari adigoo isticmaalayo telefoonkaaga oona aad bogga intarneetka aad rabto in aad ku tarjunto.
 2. Dooro calaamada aA kuxigta ciwaanka gabalka fidsan si aad u aragto doorashada goobta. Dhanka liiska marka hoos loso dhacdhaco, dooro ''Ku tarjun'' iyo luuqadaada aad doorbideyso . 
 3. Dooro ''Furo Tarjumaad'' haddii liiska soo muujiyo. Ogow in mar kaliye lagu soo muujin doono adiga si aad u furato tarjumaada.

Telefoonada Apple-ka oo nidaamki hore kushaqeeya ka fa'aweyn IOS 14.0, kuma jiri doonto astaantan. Ka soo dajiso App-ka Tarjumaada ee Google-ka ama App-ka Tarjuma Microsoft-ka telefoonka si aad u awoodo isticmaalka tarjumaadka.

Desktop

 1. Fur   Borowsarka Chrome oona aad bogga intarneetka aad rabto in tarjunto.
 2. Fariin wargelineed oo liiska Tarjumaada Google-ka ayaa laga yaaba in ey kasoo muuqato ciwaanka gablka fidsan hoose. Kadooro luuqadaada aad doorbido liiska si aad u tarjunto bogga.
 3. Haddii liiska tarjumaada uu soo muuqanin, dooro Badhanka Tarjumaada Google-ka  laga hello dhanka ciwaamka gabalka fidsan. Kadooro luuqadaada aad doorbido liiska si aad u tarjunto bogga.
 4. Si aad ugu hesho luuqado badan tarjumaad, dooro Badhanka Tarjumaada Google-ka  laga hello dhanka ciwaanka gabalka fidsan, oona dooro calaamada   liiska waxqabadka. Laga soo bilawo liiska marka hoos loo so dhacdhaco, dooro ''Dooro luuqad kale'' oona kadooro luuqada aad doorbideyso liiska marka hoos loo so dhacdhaco.

Telefoonada Android-ka ama Tablet-ka

 1. Fur   Borowsarka Chrome kujira telefoonkaaga oona aad bogga intarneetka aad rabto in aad tarjunto.
 2. Liiska Tarjumaada Google-ka ayaa laga yaaba in uu kasoo muuqdo badhanka shaashada. Kadooro luuqadaada aad doorbido liiska si aad u tarjunto bogga.
 3. Si aad u hesho tarjumaada luuqado badan, dooro calaamada ficilka   oona dooro, ''Luuqado Badan'' oona kadib kadooro luuqada aad doorbido liiska marka hoos loo soo dhacdhaco.

 

 

 

Desktop

 1. Marka aad furto  Borowsarka Microsoft Edge-ka, riix   seddexda dhibic laga hello dhanka midig borowsarkaaga oona kadib, kadooro ''Dejinta'' liiska marka hoos loo soo dhacdhaco. 
 2. Dhanka bidix borowsarkaaga window-ga, dooro ''luuqado'' oona hagaaji luuqadaada aad doorbido adigoo dooranaya ''kudar luuqado'' oona raac fariimaha gagaaban. 
 3. Haddii aad booqato bog oo lagu tarjumin luuqadaada aad doorbideyso, liis fariin gaaban oo tarjumaada ah ayaa laga yaaba in ay kasoo muuqato ciwaanka gabal fidsan. Raac fariimaha gagaaban si aad u doorato luuqadaada aad doorbideyso oona dooro ''Tarjun'' si lagugu tarjumo bogga. 
 

ADEEGYADA IYO MACAAMILADA XOGHAYAHA GOBOLKA

 • Haddii aad u baahantahay in aad tijaabo gasho, soo xaadirto dhageysiga dib u qaadashada shatiga, ama aad gasho imtixaanka dib u qaadashada shatiga, waxaa waajib ah in aad isticmaasho turjumaan oo ay aqoonsan tahay Waaxda Gobolka ee Michigan ka hor xilliga ballanta laguu qoondeyey.

  Waxaad ka codsan kartaa qof kale in uu kuu turjumo dhamaan adeegyada iyo booqashooyinka xafiiska kale ee Xoghayaha Gobolka.

  Turjumaanada hadalka ee joogtada ah

  Waaxda Gobolka ee Michigan waxa ay kaydisaa liiska turjumaanada tabarucayaasha ah ee afafka qalaad ee joogtada ah. Waxaad la xidhiidhi kartaa turjumaan tabaruce ah si aad u qabanqaabiso booqashadaada goobta xafiiska Xoghayaha Gobolka.

  Turjumaanada liiskan ku jira waxaa loo oggolaaday inay adeega ka bixiyaan xafiisyo gaar ah oo uu leeyahay Xoghayaha Gobolka waxaana laga mamnuucay inay lacag ku qaataan.

  Si aad u codsato nuqulka liiska turjumaanada ee horay loo ansixiyay, booqo xafiiska Xoghayaha Gobolka ama iimeyl u dirMDOS-Access@Michigan.gov.

  Tabarucayaasha halka mar ah

  Haddii aad jeclaan lahayd in aad hesho qof kuu turjuma tijaabo, dhageysi, ama dib u imtixaamid, waxay u baahan doonaan in ay soo gudbiyaan codsi si ay u sameeyaan turjumaad hal mar ah. Tarjumaankaaga halka mar ah waa in ay aqoonsataa Waaxdu ka hor booqashadaada la qorsheeyay waxaanuu kaliya turjumaad ka bixin kara tijaabadaada, dhageysigaaga, ama dib u imtixaamidaada.

  Si uu u codsato noqoshada turjume hal mar ah, shakhsiga waxaa waajib ku ah inuu:

  • Buuxiyo oo saxeexo Codsi si uu u bixiyo Adeega Turjumaada Tabarucida ah, marka ay sidaas doortaan waxay noqon doonaan sida turjumaa hal mar ah
  • Keeno sawir ama nuqulka Aqoonsiga ama Shatiga darawalnimada oo sax ah

  Boostada, fakiska ama iimeylka ku soo diraa dhamaan dukumentiyada loo baahan yahay:
  Michigan Department of State Enforcement Division
  P.O. Box 30708
  Lansing, MI 48909
  Fakis: 517-335-3241
  Iimeyl: 

  Marka ay Waaxda dib u eegaan codsiga, shaqaale ayaa la soo xariiri doona codsadaha si ay ugu wargeliyaan marka loo ansaxiyo in ay bixiyaan adeegyada turjumaada halka mar ah.

  Codsiga Bixinta Adeegyada Turjumaada Tabarucida ah

 • Dhamaan xafiisyada Xoghayaha Gobolku waxay bixiyaan tijaabooyinka la tarjumey ee imtixaanada aqoonta daraawalka ee luuqadahan soo socda:

  • Ingiriis
  • Albaaniyaan
  • Carabi
  • Shiinays
  • Faransiis
  • Giriig
  • Hindi
  • Talyaani
  • Jabaaniis
  • Kuuriyaan
  • Boolish
  • Burtaqiis
  • Ruush
  • Isbaanish
  • Af Yukrayn
  • Fitnaamiis

  Tijaabooyinka ayidista darawaliinta gaadiidka, mootada yarr, mootada caadiga ah, iyo madadaalada (Double R) ayaa sidoo kale lagaga bixiyaa luqadaha soo socda ee xafiisyada Xoghayaha Gobolka:

  • Ingiriis
  • Isbaanish
  • Carabi

  Schedule an office visit

  New drivers

  License and ID information

 • Macaamilo badan ayaa laga yaabaa in hadda lagu buuxiyo onlayn, oo ay ku jiraan cusboonaysiinta shatiga taarikada gaadiidka, shatiga darawalnimada ama cusboonaysiinta Aqoonsiga gobolka, iyo codsiga nuqulka shahaadada gaadiidka. Adigoo isticmaalaya sifada turjumaada otomaatigga ah ee birawsarkaaga, waxaad gali kartaa shabakadeena oo aad ku buuxin kartaa macaamilada onlaynka ah luuqada aad doorbidayso. Booqo boggii hore si aad u aragto tilmaamaha sida si otomaatig ah loogu turjumo bogga internentka ee Waaxda Gobolka.
  Go to Online Services

 • Booqo xarunta isu-adeegida si aad u cusboonaysiiso diiwaangelinta, taariikhda dhicitaanka iyo shatiga taarikadaada ama aad dib u cusboonaysiiso shatigaaga ama aqoonsigaaga, haddii sawir cusub aan loo baahnayn. Dhamaan 160-ka xarumood ee isu-adeegidda ee Xoghayaha Gobolka ayaa bixiya adeega turjumaada ee luqadaha soo socda:

  • Carabi
  • Bengali
  • Ingiriis
  • Faransiis
  • Mandarin
  • Bashtuu
  • Isbaanish
  • Fitnaamiis

  Khidmad adeeg oo dhan $3.95 ayaa lagu daalaci doonaa shay kasta oo lagu kala iibsado xarun iskaa looga adeegto.

  Find a self-service station

 • Badi macaamilada Xoghayaha Gobolka waxaa lagu dhamayn karaa onlayn ama boostada. Macaamilo badan oo ah shatiyada darawalnimada iyo aqoonsiyada iyo badi macaamillada dib u cusbooneysiinta taarikada ayaa lagu samayn karaa xarumaha isu-adeegidda. Haddii lagaa rabo inaad booqato xafiiska Xoghayaha Gobolka, waxaa aad laguugu dhiirrigelinayaa inaad qabsato booqasho xafiis. Booqashooyinka waxa loo qorsheyn karaa ilaa lix bilood ka hor ama maalinta xigta. Kumanaan booqashooyin xafiis ah ayaa la diyaariyaa maalin kasta oo shaqo (Isniin-Jimce) saacadu markay tahay 8 a.m. iyo duhurnimada oo loo diyaariyo maalinta shaqo ee xigta. 

  Si aad u ballansato booqasho onlayn ah oo aad ku samaysato luqadda aad doorbidayso, hubi inaad isticmaalayso birawsar bixiya sifada tarjumidda otomaatigga ah. Ama, ballan booqasho ka qabso xafiis adigoo wacaya 888-SOS-MICH (888-767-6424). 

  Schedule an office visit

  Browser translation – Language services

XOGTA DOORASHADA IYO CODBIXINTA

 • Waxaad iska diiwaangelin kartaa inaad ka codeyso Michigan haddii: 

  - Aad tahay muwaadin Maraykan ah 
  - Aad ugu yaraan jirto 16 sanno
  - Aanad hadda ku jirin xukun ah xabsi ama jeel
  - Aad degan tahay Michigan ah

  Hubi Marxalada ay Marayso Diiwangelintaadu 

  Adigoo isticmaalaya birawsar leh sifada otomaatig u tarjumidda, waxaad ka eegi kartaa marxalada ay marayso diiwaangelinta codbixiyaha barta Michigan.gov/Vote

  Sida Loo Isku Diiwangeliyo

  Waxaad iska diiwaan gelin kartaa inaad ku codeyso onlayn (adigoo wata shatiga Michigan iyo lambarka aqoonsiga) ama boostada ayaad ku soo diri kartaa ugu badnaan 2 toddobaad ka hor maalinta doorashada. Waxa kale oo aad si fool-ka-fool ah iskaga diiwaangelin kartaa xafiiska karraaniga ee deegaankaaga wakhti kasta ka hor iyo ilaa 8 p.m. ee maalinta Doorashada. 

  Uma baahnid shatiga Michigan ama aqoonsiga si aad isugu diiwaangeliso ku codeynta boostada ama xafiiska karraaniga deegaankaaga oo waxaad bixin kartaa afarta lambar ee ugu dambeeya ee lambarkaaga Sooshal Sikuyuuratiga. 

  Fadlan ogow in 14 maalmood gudahooda ka hor doorashada, ay tahay inaad iska diiwaangeliso xafiiska karraanigaaga adigoo wata cadeyn-deganaansho.

  Isku Diiwaangeli Onlayn: Adeegso birawsar leh sifada turjumidda otomaatigga ah si aad u gasho diwaangelinta codbixiyayaasha ee onlaynka ah ee luuqada aad door bidayso  Michigan.gov/Vote

  Waxaad iska diiwaangelin kartaa onlayn haddii:

  • Aad haysato Aqoonsiga Michigan ama Shatiga Darawalnimada oo sax ah 
  • Aad garanayso 4ta lambar ee ugu dambeeya ee lambarkaaga Sooshal Sikuyuuratiga 
  • Aad jirto ugu yaraan 16 sanno jir 
  • Aysan ka hadhsanayn 14-maalmood maalinta doorashada 

  Haddii aad onlayn iska diiwaangeliso marka ay 14 maalmood ka hadhsan yihiin maalinta doorashada ama maalinta doorashada, xaq uma yeelan doontid inaad codeyso doorashadaas. Diiwaangelinta onlaynka ah waa mamnuuc 10 maalmood gudahood kadib marka aad cusboonaysiiso aqoonsigaaga ama shatiga darawalnimada.

  Iska diiwaangeli onlayn

  Browser translation – Language services

  Isdiiwaangeli Adigoo Adeegsanaya Foomka Diiwaangelinta ee La Daabici Karo: Waad iska diiwaangelin kartaa si aad u codeyso adigoo adeegsanaya foomka diiwaangelinta codbixiyayaasha ee la turjumay lana daabacan karo. Waxaad is diiwaangelin kartaa adigoo adeegsanaya foomka diwaangelinta ee daabacan haddii:

  • Aad haysato mid ka mid ah aqoonsiga gobolka Michigan oo ansax ah ama Shatiga Darawalnimada ama 4ta lambar ee ugu dambeeya lambarkaaga sooshal sikuyuuratiga (hal kaliya ayaa loo baahan yahay).
  • Aad jirto ugu yaraan 16 sanno jir 
  • Aysan ka hadhsanayn 14-maalmood maalinta doorashada 

  Foomka Diiwaangelinta Cod-bixiyaha ee La Daabici Karo

  Iska diiwaangeli Xarumaha Isu-Adeegidda: Xarumaha Isu-adeegidda ayaa bixiya macaamilka diiwaangelinta codbixiyayaasha ee luqaddaha aan Ingiriisiga ahayn. Eeg qaybta Xarumaha Isu-Adeegidda ee boggan si aad macluumaad dheeraad ah u hesho.

  Iskaga diwaangeli fool-ka-fool xafiiska karraanigaaga: Waxaad booqan kartaa xafiiska karraaniga ee deegaankaaga si aad isu diiwaangeliso si aad shakhsi ahaan ugu codayso. 14-maalmood gudahooda kahor doorashada, waa inaad si fool-ka-fool ah iskaga diwaangelisaa xafiiska karraaniga deegaankaaga waana inaad keentaa cadeynta degenaanshaha. Cadeynta degenaanshuhu waa dukumeenti rasmi ah oo ay ku qoran yihiin magacaaga oo buuxa iyo ciwaankaaga hadda, waxaana ku jiri kara bayaanka bangiga, shatiga ama aqoonsiga rasmiga ah ee MI, heshiiska kirada, ama biilasha adeegyada.

  Hel karraaniga deegaankaaga

  Coddeynta doorashada

  Si aad cod uga dhiibato doorasho, waa inaad:

  • Tahay codeeye Michigan ah oo diiwaangashan
  • Ugu yaraan jirtaa 18 sanno
  • Aanad hadda ku jirin xukun xabsi ama jeel ah 
  • Qof degan isla magaalo, deegaan, ama tuulo ugu yaraan 30 maalmood ka hor doorashada

  Waxaad xaq u leedahay inaad sameyso codbixin qarsoodi ah. Codeeyaha Michigan ahaan, waxaad codsan kartaa oo ku coddeyn kartaa warqadda codbixinta maqnaanshaha ee doorasho kasta adigoon bixin sabab. 

 • Codsiga Warqadda Cod-bixinta Codbixiyaha Maqan

  Codbixiye kasta oo ka diiwaangashan Michigan wuxuu ku coddeyn karaa isagoo isticmaalaya warqadda cod-bixiye maqan (AV). Si aad u codsato warqadda codbixinta AV, waa inaad buuxisaa oo aad soo gudbisaa Codsiga Warqadda Cod-bixinta Codbixiyaha Maqan. 

  Ikhtiyaarada buuxinta Codsiga Warqadda Cod-bixinta Codbixiyaha Maqan:

  • Buuxi oo ku soo gudbi arjiga onlayn adiga oo adeegsanaya birawserka leh sifada tarjumidda otomaatiga ah.
  • Wac karraaniga magaaladaada ama deegaankaaga oo ka codso in arji daabacan laguu soo diro.
  • Soo dejiso codsi daabacan oo turjuman ah si aad ugu soo celiso boostada ama si fool-ka-fool ah ugu keento karraaniga deegaankaaga ama magaaladaada.
  • Si fool-ka-fool ah xafiiska karraaniga ee degaankaaga ee la qoondeeyay.

  Codsiyada la buuxiyay waa in uu karraanigaagu ku helo boostada, iimeylka ama fool-ka-fool loogu keenaa 5:00 p.m. ee Jimcaha ka horeeya maalinta doorashada.

  Buuxinta iyo Soo-celinta Warqadda Cod-bixinta Codbixiyaha Maqan

  Kadib marka aad gudbisid arjiga la buuxiyay, warqadda cod-bixinta ayaa lagu soo diri doonaa ciwaankaaga. Warqadda codbixiyaha maqan waxa kale oo lagu bixin karaa si fool-ka-fool ah marka aad booqanayso xafiiska karraaniga ee degaankaaga ee loo qoondeeyay 45 maalmood gudahood kahor maalinta doorashada. Ku soo celi warqadda codbixinta maqnaanshaha oo la buuxiyay sanduuqa codbixinta maqnaanshaha ee loo qoondeeyay ama adigu u keen karraaniga magaaladaada, deegaankaaga ama tuuladaada ka hor 8da p.m. ee Maalinta Doorashada.

  Ikhtiyaarada soo celinta warqadda codbixinta ee codbixiyaha maqan ee la buuxiyay:

  • Gacanta ugu gee warqadda codbixinta ee la buuxiyay karraaniga deegaankaaga ee loo qoondeeyay.
  • Boostada ku soo dir warqaddaada codbixinta ee la buuxiyay karraaniga deegaankaaga ee loo qoondeeyay (laguma talinayo markay 2-toddobaad ka hadhsan yihiin Maalinta Doorashada).
  • Adeegto goobta sanduuqa lagu ridayo ee karraanigaaga loo qoondeeyay.

  Online AV ballot application

  Codsiga codbixinta AV ee la daabici karo

  Soo hel Karraaniga Deegaankaaga iyo meesha uu yaalo sanduuqa lagu ridayo  

 • Waxaad si fool-ka-fool uga uga codayn kartaa goobta codbixinta ee la qoondeeyay maalinta doorashada. Goobaha codbixintu waxay furan yihiin inta u dhaxaysa 7 a.m. iyo 8 p.m. ee doorasho kasta. Haddii aad saf ugu jirto inaad codayso 8-da p.m. marka codbixintu xiranto, wali waad codayn kartaa waxaana lagugu dhiirrigelinayaa inaad safka ku jirto si aad u hesho warqadaada codbixinta. 

  Maadaama aad tahay qof coddeeya oo Michigan ka diiwaangashan, waxaad xaq u leedahay inaad u soo kaxeysato turjumaan goobta codbixinta. Waxaad ka codsan kartaa qofka aad doontid inuu kuu noqdo turjumaan, haddii uusan ahayn qof saameyn ku yeelan kara codkaaga. Turjumaankaagu ma noqon karo:

  1. Loo shaqeeyahaaga
  2. Wakiilka loo-shaqeeyahaaga
  3. Sarkaal ama wakiil ka tirsan ururkaaga shaqaalaha

  Si aad u hesho goobtaada codbixinta, booqo Michigan.gov/Vote.

  Go to Michigan.gov/Vote

 • Adigoo isticmaalaya birawsar leh sifada otomaatig u tarjumidda, waxaad ka eegi kartaa marxalada ay marayso diiwaangelinta codbixiyaha barta Michigan.gov/Vote.
  Browser translation – Language services

 • Helitaanka Luuqada

  Dadka degan Michigan waxay xaq u leeyihiin inay u soo kaxeystaan turjumaan aan Ingiriisi ahayn goobta codbixinta si ay uga caawiyaan codbixinta. Turjumaankaagu ma saameyn karo codkaaga, ma noqon karo loo-shaqeeyahaaga, wakiilka loo-shaqeeyahaaga, ama sarkaal ama wakiil ka tirsan ururkaaga shaqaalaha.

  Ma Jirto Shuruuda Aqoonsiga Sawirku

  Haddii aanad haysan aqoonsi sawir leh, weli waad dhiiban kartaa codbixinta.

  Codbixinta Maqnaanshaha Bilaa Sababta ah

  Codbixiye kasta oo ka diiwaangashan Michigan wuxuu xaq u leeyahay inuu isticmaalo warqadda codbixinta ee maqnaanshaha si uu uga soo codeeyo guriga, u codeeyo goor hore, ama uu ku codeeyo boostada.

  Diiwaangelinta Cod-bixiyayaasha ee Isla Maalintaas ah

  Dadka degan Michigan ee u qalmaa way is diiwaangelin karaan si ay u codeeyaan Maalinta Doorashada iyagoo booqanaya xafiiska karraaniga deegaanka ah ee loo qoondeeyay iyagoo la imanaya caddaynta degenaanshaha.

  Muwaadiniinta Soo Laabanaya

  Dadka degan Michigan ee aan hadda aan ku jirin xukunka xabsiga ama jeelka waxay xaq u leeyihiin inay isdiiwaangeliyaan si ay u codeeyaan oo ay u dhiibtaan codbixin. 

  Galaangalka u Cod-bixiyaha

  Cod-bixiyayaasha Michigan waxay xaq u leeyihiin inay helaan goobo codbixineed oo la heli karo iyo inay ka faa'iidaystaan Goobaha Caawinta Cod-bixiyaha (VATs) si ay uga caawiso cod-bixinta. VATs waa aaladaha lagu calaamadiyo cod bixinta oo leh fudeydin gaar ah oo loogu talagalay naafooyinka maqalka, aragga, jirka, iyo kuwa kale. Codbixiyayaashu waxay xaq u leeyihiin inay si madax-banaan iyo si gaar ah u codeeyaan iyaga oo aan adeegsan kaalmada VAT; kormeerayaasha doorashada ee goobta ku sugan (shaqaale) ayaa diyaar u ah inay caawiyaan ama bixiyaan tilmaamo marka la codsado.

 • Bulshooyinka soo socda ayuu ugu baahan sharciga ama qaanuunku in ay helaan agab doorasho oo lagu turjumay luuqado gaar ah:

  • Magaalada Dearborn: Carabi
  • Magaalada Hamtramck: Bengali
  • Magaalada Fennville: Isbaanish Magaalada Colfax : Isbaanish

  Maadaama aad tahay qof coddeeya oo Michigan ka diiwaangashan, waxaad xaq u leedahay inaad u soo kaxeysato turjumaan goobta codbixinta. Ka eeg "xuquuqdaada codbixineed" xagga sare si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. 

 • Haddii aad wax dhib ah la kulanto markaad dhiibanayso codkaaga Maalinta Doorashada ama ka hor, la xidhiidh Khadka Ilaalinta Doorashada si aad gargaar u hesho:

  • Ingiriis: 866-OUR-VOTE (866-687-8683) 
  • Isbaanish: 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682) 
  • Carabi: 844-YALLA-US (844-925-5287) 
  • Bengali, Kantoniis, Hindi, Kuuriyaan, Mandarin, Tagalog, Urdu iyo Fitnaamiis: 888-API-VOTE (888-274-8683) 

Foomamka iyo Daabacaadaha

Ka dhex raadi macluumaadka iyo agabka doorashada ee la turjumay adoo isticmaalaya meenyuuga Foomamka iyo Daabacadaha. Xuloluuqadaada aad doorbido adigoo isticmaalayo filtarka Luuqada si aad u aragto dhamaan dukumiintiyada la tarjumey.

Foomamka iyo Daabacaadaha